Nytt i Stockholmskällan. Bild: Två ungdomar läser en tidning. Foto: John Kjellström, Stadsmuseet i Stockholm

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Senast tillagda poster i databasen

Gun Hägglund och Gunnar Hörstadius läser Daily Mail på Publicistklubben i Rosenbad

Gun Hägglund och Gunnar Hörstadius läser Daily Mail på Publicistklubben i Rosenbad

Förvärv av vapensamling 1955, Etnografiska museet

Förvärv av vapensamling 1955, Etnografiska museet

Föremål tillverkade och sålda av de människor som visades upp i den ambulerande franska Senegalutställningen i Stockholm sommaren 1931, och i Göteborg på förhösten samma år.

Föremål tillverkade och sålda av de människor som visades upp i den ambulerande franska Senegalutställningen i Stockholm sommaren 1931, och i Göteborg på förhösten samma år.

Ester Blenda Nordström med gäster, Kamtjatka 1924-29

Ester Blenda Nordström med gäster, Kamtjatka 1924-29

Ansjovis och brännvin med smör på Den Gyldene Freden

Ansjovis och brännvin med smör på Den Gyldene Freden

Marinbiologen som blev arbetarrörelsens första arkivföreståndare

Marinbiologen som blev arbetarrörelsens första arkivföreståndare

Senegal-utställningen

Senegal-utställningen

 Minnesskrift : 1894 26/2 1944 : Stockholms hotell- och restaurantförening

Minnesskrift : 1894 26/2 1944 : Stockholms hotell- och restaurantförening

Farliga kurvor på Stockholms infartsvägar - Journalfilm

Farliga kurvor på Stockholms infartsvägar - Journalfilm

Stadshuset under byggnad - Journalfilm

Stadshuset under byggnad - Journalfilm

Kaffepaus på Fogelstad

Kaffepaus på Fogelstad

Frisinnade kvinnors förbund - program och stadgar 1924

Frisinnade kvinnors förbund - program och stadgar 1924

Ragnar Östbergs tävlingsförslag till Rådhus ”Mälardrott” 1905 (samlingspost 23 ritningar)

Ragnar Östbergs tävlingsförslag till Rådhus ”Mälardrott” 1905 (samlingspost 23 ritningar)

Från moderssynpunkt - ett anonymt inlägg i sedlighetsdebatten från 1902

Från moderssynpunkt - ett anonymt inlägg i sedlighetsdebatten från 1902

"Sinnesslöskolornas" undervisningsplan för barn med psykisk funktionsnedsättningen 1946

"Sinnesslöskolornas" undervisningsplan för barn med psykisk funktionsnedsättningen 1946

Sinnesslöskolornas undervisningsplan för barn med psykisk funktionsnedsättningen 1946

Sinnesslöskolornas undervisningsplan för barn med psykisk funktionsnedsättningen 1946

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, perspektivskiss

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, perspektivskiss

Kom pesten med sjuka flyktingar?

Kom pesten med sjuka flyktingar?

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, fasad mot väster

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, fasad mot väster

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, fasad mot öster

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, fasad mot öster

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, fasad mot söder

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, fasad mot söder

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, sektioner

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, sektioner

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av våningen 2 tr.

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av våningen 2 tr.

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av våningen 1 1/2 tr.

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av våningen 1 1/2 tr.

Lärare vägrar döpa sitt barn och förhörs av prästerskapet

Lärare vägrar döpa sitt barn och förhörs av prästerskapet

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av våningen 1 tr.

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av våningen 1 tr.

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av bottenvåningen

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av bottenvåningen

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, situationsplan

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, situationsplan

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902 (samlingspost 10 ritningar)

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902 (samlingspost 10 ritningar)

Uppmätningsritningar Stockholms stadshus 1923 (samlingspost, 18 ritningar)

Uppmätningsritningar Stockholms stadshus 1923 (samlingspost, 18 ritningar)

Port från hotell Linden på Klara Västra Kyrkogata 21

Port från hotell Linden på Klara Västra Kyrkogata 21

Gråkolten Anna Gustafsdotter gör avbön från sina tidigare villfarelser

Gråkolten Anna Gustafsdotter gör avbön från sina tidigare villfarelser

De irrläriga Gråkoltarna förhörs av Domkapitlet

De irrläriga Gråkoltarna förhörs av Domkapitlet

Gråkolten "Bittra Lagen" sprider irrläror på Spinnhuset

Gråkolten "Bittra Lagen" sprider irrläror på Spinnhuset

Ritning "Stockholms stadshus. Fasad mot väster." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Fasad mot väster." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Fasad mot öster." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Fasad mot öster." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Fasad mot söder." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Fasad mot söder." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Fasad mot norr." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Fasad mot norr." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion genom Södra längan." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion genom Södra längan." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion genom Mittpartiet." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion genom Mittpartiet." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Sektion genom Borgargården. Mot väster. Mot öster." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Sektion genom Borgargården. Mot väster. Mot öster." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion genom Östra längan. Planer av tornet." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion genom Östra längan. Planer av tornet." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion mot söder." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion mot söder." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion mot norr." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Längdsektion mot norr." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av vinden." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av vinden." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av våningen 4 tr." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av våningen 4 tr." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av våningen 3 tr." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av våningen 3 tr." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av våningen 2 tr." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av våningen 2 tr." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av våningen 1 tr." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av våningen 1 tr." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av bottenvåningen." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av bottenvåningen." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av källaren." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Plan av källaren." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Situationsplan." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Situationsplan." (uppmätningsritning 1923)

Pesten och arbetsbördan

Pesten och arbetsbördan

 På Sergels tid : bilder ur ett 1700-tals liv / Bertil Palmqvist

På Sergels tid : bilder ur ett 1700-tals liv / Bertil Palmqvist

Präster berättar om sina försök att omvända gråkoltar

Präster berättar om sina försök att omvända gråkoltar

Sergel tecknar / Per Bjurström

Sergel tecknar / Per Bjurström

När tiden var ung : arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909 / Ulf Sörenson

När tiden var ung : arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909 / Ulf Sörenson

Bandy på Stadion - Journalfilm

Bandy på Stadion - Journalfilm

Ritning till Villa Grut (Villa Sunnanlid) från 1905

Ritning till Villa Grut (Villa Sunnanlid) från 1905

Johan Conrad Dippels vistelse i Sverige samt dippelianismen i Stockholm 1727-1741

Johan Conrad Dippels vistelse i Sverige samt dippelianismen i Stockholm 1727-1741

Kyrkoherdar rapporterar om fruktlöst försök omvända Erickssönerna

Kyrkoherdar rapporterar om fruktlöst försök omvända Erickssönerna

Prästerskapet beordras försöka få Erickssönerna på rätta vägen igen

Prästerskapet beordras försöka få Erickssönerna på rätta vägen igen

Program för den verksamhet föreningen Kvinnolistan vill stödja

Program för den verksamhet föreningen Kvinnolistan vill stödja

 Sthlm77 : a photo documentary capturing a moment of Stockholm's 1977 punk scene, with follow-up interviews / Gérard Hervé Polisset

Sthlm77 : a photo documentary capturing a moment of Stockholm's 1977 punk scene, with follow-up interviews / Gérard Hervé Polisset

Ritning till Biologiska museet från 1892

Ritning till Biologiska museet från 1892

Stockholm i närbild : från stormaktstiden till sekelskiftet : en bilderbok / Gösta Selling

Stockholm i närbild : från stormaktstiden till sekelskiftet : en bilderbok / Gösta Selling

Si Ulla dansar : en bilderbok om Bellmans Stockholm / Gösta Selling

Si Ulla dansar : en bilderbok om Bellmans Stockholm / Gösta Selling

Kungl. Norska ambassaden, Skarpögatan 4 (Kompaniet 1)

Kungl. Norska ambassaden, Skarpögatan 4 (Kompaniet 1)

Hjorthagens smalhusområde, Porjusgatan 9 (Luftledningen 2)

Hjorthagens smalhusområde, Porjusgatan 9 (Luftledningen 2)

Ellen Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Ellen Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Anna Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Anna Kruse med sina elever på Brummerska skolan 1897-1898

Ellen Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Ellen Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Anna Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Anna Kruse - lärare och föreståndare på Brummerska skolan

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Brummerska skolan - årsberättelse 1932-1933

Ritning av Nordiska museet från 1907

Ritning av Nordiska museet från 1907

Ritning till Nordiska museet, förslag från 1892

Ritning till Nordiska museet, förslag från 1892

Kvinnolistan - en ny förening

Kvinnolistan - en ny förening

Eugenie Brummer - grundare av Brummerska skolan

Eugenie Brummer - grundare av Brummerska skolan

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Firande av kvinnans rösträtt!

Firande av kvinnans rösträtt!

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

Kata Dalströms liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten : en krönika / Fredrik Ström

Kata Dalströms liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten : en krönika / Fredrik Ström

Tanckar och anmärckningar öfwer desze tijders pestilentia av Johan Linder

Tanckar och anmärckningar öfwer desze tijders pestilentia av Johan Linder

Möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

400-årsminnet av Sten Stures dödsdag firas (1920)

400-årsminnet av Sten Stures dödsdag firas (1920)

NK-möbler exporteras (1920)

NK-möbler exporteras (1920)

Beckomberga sjukhus, årsberättelse 1932

Beckomberga sjukhus, årsberättelse 1932

Travtävling på Brunnsviken (1920)

Travtävling på Brunnsviken (1920)

Skridskolov på Östermalms idrottsplats (1920)

Skridskolov på Östermalms idrottsplats (1920)

Barnens dag i Stockholm (1919)

Barnens dag i Stockholm (1919)

Ritningar till Svenska Kapsylfabriken 1899-1900 (Kapsylen)

Ritningar till Svenska Kapsylfabriken 1899-1900 (Kapsylen)

Pesten 1710 - regler för vars och ens välfärd i det drabbade Stockholm

Pesten 1710 - regler för vars och ens välfärd i det drabbade Stockholm

Jag, Gustav den tredje / text: Hans Peterson ; bild: Maria Domeij

Jag, Gustav den tredje / text: Hans Peterson ; bild: Maria Domeij

 Kata Dalström : agitatorn som gick sin egen väg / Gunnela Björk

Kata Dalström : agitatorn som gick sin egen väg / Gunnela Björk

Ritning till arbetarbostadshus "Gröna gården" från 1854

Ritning till arbetarbostadshus "Gröna gården" från 1854

Arkeologisk rapport från Beckomberga sjukhusområde; Beckomberga 1:18

Arkeologisk rapport från Beckomberga sjukhusområde; Beckomberga 1:18

Piga stämmer sin matmoder för olagligt avskedande

Piga stämmer sin matmoder för olagligt avskedande

Annons för småstugor från 1935

Annons för småstugor från 1935

Annons för Småstugebyrån från 1939

Annons för Småstugebyrån från 1939

Annons för Småstugebyrån ur pressklipp 1934-1939

Annons för Småstugebyrån ur pressklipp 1934-1939

Fånge kräver uppehåll av den som låtit fängsla honom

Fånge kräver uppehåll av den som låtit fängsla honom

Annons för småstugor från 1936

Annons för småstugor från 1936

Annons för småstugor från 1934

Annons för småstugor från 1934

Annons för Småstugebyrån från 1934

Annons för Småstugebyrån från 1934

Ritning för tillbyggnad av familjen Jersilds småstuga i Norra Ängby 1942

Ritning för tillbyggnad av familjen Jersilds småstuga i Norra Ängby 1942

Jag, Gustav den andre Adolf / text: Hans Peterson ; bild: Maria Domeij

Jag, Gustav den andre Adolf / text: Hans Peterson ; bild: Maria Domeij

Stockholmsliv i vår tid / Staffan Tjerneld

Stockholmsliv i vår tid / Staffan Tjerneld

Matsedel för personal på Beckomberga sjukhus 1952 (från 1 februari)

Matsedel för personal på Beckomberga sjukhus 1952 (från 1 februari)

Matsedel för patienter på Beckomberga sjukhus 1952 (från 1 februari)

Matsedel för patienter på Beckomberga sjukhus 1952 (från 1 februari)

Matsedel för patienter på Beckomberga sjukhus 1952

Matsedel för patienter på Beckomberga sjukhus 1952

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

En kostymbal med mytologiskt tema

En kostymbal med mytologiskt tema

Stockholmstrafiken (1919)

Stockholmstrafiken (1919)

Fotbollsfeber / text: Mattias Grosin ; foto: Pekka Pääkkö

Fotbollsfeber / text: Mattias Grosin ; foto: Pekka Pääkkö

Skolstrejken i Rinkeby / Magdalena Jaakkola

Skolstrejken i Rinkeby / Magdalena Jaakkola

Äkta same i Stockholms tidningsvärld / Ann-Helén Laestadius

Äkta same i Stockholms tidningsvärld / Ann-Helén Laestadius

Sameliv på Skansen : om natur och kultur, upplevelser och lärande / Anna-Vera Nylund

Sameliv på Skansen : om natur och kultur, upplevelser och lärande / Anna-Vera Nylund