Handskriven ansökan till Stockholms hemsysterskola
Text
Författare: Inger Andersson. Stockholms stadsarkiv

Inger Andersson söker till Stockholms hemsysterskola

Inger Andersson var 21 år och hade skickat in en ansökan till Stockholms hemsysterskola. I ansökan berättar hon om vad hon gör på fritiden och att hon hjälper sin mamma i hemmet. Inger skriver också att hon har hjälpt till i andra hem där husmodern varit sjuk. 
 
Så här skriver Inger: 
 
"Till Fröken Jenny Walldén, Lidingö
Med stöd av bifogade handlingar anmäler sig härmed undertecknad vördsamt som inträdessökande till Stiftelsen Stockholms Hemsysterskola.
 
Skillingaryd den 21 febr. 1945
Inger Andersson
Box 248
Skillingaryd
Tel 127.
 
Angående mina personliga levnadsförhållanden kan nämnas, att jag tidigare tillhört platsens juniorförening. Deltagit i Svenska kyrkans sångkör, och eftersom jag är sångintresserad tagit sånglektioner. Ber att få hänvisa till pastor Einar Rimmerfors, som känner mitt hem, alltsen jag var liten. 
 
Nu en tid har jag varit hemma och hjälpt min mamma. Vilket inte hindrat, att jag fått rycka in i hem, där husmodern blivit sjuk och ingen möjlighet funnits att uppbringa någon hjälp.
 
Ända sedan jag gick i folkskolan har jag alltid talat om, att jag skulle bli skolkökslärarinna. Fordringarna har emellertid skärpts för denna bana och utbildningen blivit så dyr, att jag måst avstå. Men jag tror att jag ska trivas bra med Hemsysterns yrke, som jag nu satt som mål. 
Inger Andersson
 
Jag vore mycket tacksam, att, ifall jag ej blir antagen som elev, få mina ansökningshandlingar tillbaka.”
 
Stockholms hemsysterskola startade 1945. Utbildningen var från början 18 veckor men senare 15 veckor och innehöll både teori och praktik. 
 
Hemsystrarna skull ge hjälp i hemmen om mödrarna till exempel blev sjuka. Verksamheten var till för fattiga familjer eftersom rikare familjer oftast redan hade hemhjälp. Skolan var en internatskola där eleverna bodde. De ämnen eleverna läste var bland annat kostlära, barnavård, kristen etik, matlagning, psykologi och sjukvårdslära.
 
Stockholms hemsysterskola höll först till i olika lokaler, bland annat i Danderyd och Stockstund. Från 1951 fick man egna lokaler på Lidingö. Skolan fick bidrag både från stat och kommun samt från privata stiftelser. Undervisningen vid skolan upphörde 1968 och verksamheten lades ner helt 1971.  
 
 
 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad