Svartvitt fotografi på tre kvinnor i mangelrum från Hemmet för gamla
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Personal på Hemmet för gamla

Personal i mangelrummet på pensionärshemmet Hemmet för gamla.

Hemmet för gamla grundades 1896 på initiativ av Erika Tersmeden, och låg först på Garvargatan 3. Samtidigt bildades organisationen ”Sällskapet De Gamlas Vänner”. 1912 flyttade hemmet till Enskede. Pensionärshemmet var öppet för kvinnor som saknade tillgångar men tillhörde den ”bildade klassen”. År 1957 togs verksamheten över av 
Stockholms stad.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad