Tidningsartikel om hantverksutställning på Liljevalchs konsthall
Text
Författare: Stockholms Tidningen. Stockholms stadsarkiv

Hantverksutställning på Liljevalchs konsthall 1922

År 1922 anordnade bland andra Lärlings- och yrkesskolestyrelsen en utställning på Liljevalchs konsthall på Djurgården. Utställningen hette ”Hantverkets propagandautställning” och hade som syfte att väcka ungdomars intresse för hantverksyrken samt skapa en renässans för det svenska hantverket. I tidningsartikeln från Stockholms Tidningen hyllas utställningen som nytänkande och mycket lyckad.

Utställningen, som var den första i sitt slag i Sverige, bestod bland annat av så kallade levande verkstäder där yrkesmän och elever från olika yrkesskolor visade sitt arbete inom olika hantverk. Verkstäderna bestod av allt från tryckeri, skomakeri, sömnad och smide till urmakeri, bokbinderi och sadelmakeri. Utställningen blev väldigt populär och lockade många besökare.

Tidningsklippet finns i Lärlings- och yrkesskolestyrelsens arkiv. Lärlings- och yrkesskolstyrelsen (LYS) startade 1920. Tidigare ansvarade Stockholms folkskoledirektion (1912-1917) och Stockholms stads yrkesskolnämnd (1918-1919) för yrkesskolorna. Lärlings- och yrkesskolstyrelsen hade som uppgift att förvalta och utöva tillsyn över stadens yrkesskolor. 1958 ändrades namnet till bara Yrkesskolstyrelsen, och 1964 överfördes ansvaret för yrkesskolorna till Stockholms skoldirektion. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad