Tidningsartikel om Högre lärarinneseminariet som firar 60 år
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Högre lärarinneseminariet 60 år

År 1921 firade Högre lärarinneseminariet 60 år. Seminariet var den första högre offentliga läroanstalten för kvinnor i Sverige.

Så här står det bland annat i tidningsartikeln:

”Vilket mått av historia är icke sammanpressat inom denna knappa tidsrymd av endast sex decennier! I sanning tiden har icke stått still. När det gäller kvinnornas frigörelsekamp – och det är som ett led i den kampen seminariets arbete måste betraktas – så har den gått fram med sjumilasteg. Uppvaknandet kom först som ett krav på kunskap. Det var hunger och törst i bokstavlig mening men var finna tillfredsställelse då det som bjöds inte var annat än svältkost? Snart skulle dock tidens friska vindar bära fram kvinnornas krav.”

Seminariet startade den 1 oktober 1861 och utbildade lärarinnor till främst de privata flickskolorna. 1863 startade en övningsskola till seminariet som hette Statens normalskola för flickor. Senare berömda kvinnor som gått på seminariet var bland annat författarna Selma Lagerlöf och Emilia Fogelklou, visdiktaren Alice Tegnér och pedagogerna Anna Sandström och Anna Whitlock.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad