Film & rörlig bild
Upphov: Stockholms stadsmuseum. Kungliga biblioteket

Bland hantverkare i Stockholm: Hovslageri - tillverkning av hästsko och skoning (1931)

Under 1930-talet lät Stockholms stadsmuseum göra en serie filmer med rubriken Bland hantverkare i Stockholm. Syftet var att skildra traditionella hantverk och dokumentera dem för eftervärlden.

Den här filmen från november 1931 är inspelad i August Qvists hovslageri som låg i hörnet av Östgötagatan och Bondegatan. Filmen visar hur en hästsko tillverkas och sätts fast på hästens klovar.  Här följer en detaljerad beskrivning av de olika arbetsmomenten:

"I smedjan lägga vi märke till modellådan med de 24 modellskorna och en del finare verktyg samt handbult (städ), ässja, bänk och skoräcke med mera. Storleken märkes av på hästskojärnet, stångjärn, som sedan klyves och hugges av med falsmejsel och slägga. Därefter vikas hakarna. Falsen göres med falsmejsel och armarna smidas. Sist göres sömhålen med 'Körnare'. Smedhalvan hjälper till. I skobyttan, som är försedd med rörlig lysställning, finnes alla nödvändiga verkstyg härför. Den gamla skon brytes bort med hovklinga och bräckstång. Därefter skall hoven verkas: Det spröda hornet i hornväggen skäres bort med hovkniv. Lysställningen består av en liten fotogenlåga. Hästen skos. Sedan den nya skon värmts, kan den riktas 'grad' och passas. Därefter lägges den på, sömmen slås i och nitas". (Texten är hämtad från Svensk mediedatabas (SMDB).

Filmen saknar ljud.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad