Tre män på kameler med berg i bakgrunden.
Bildkonst
Konstnär: Okänd. Etnografiska museet

På kamel i Sinai

Det här är en teckning som visar två svenska missionärer på resa i Mellanöstern 1894. Den är ritad efter fotografi, men det är oklart vem som var fotografen. 

En av männen på bilden är PP Waldenström (1838-1917). Han hade varit präst, och var nu bland annat författare och riksdagsman. Waldenström var en viktig person inom missionen och 1878 var han var med och grundade Svenska Missionsförbundet i Betelkapellet vid Oxtorget (Malmskillnadsgatan 48). En annan är M Rosendahl, som var med Waldenström på resan för att fotografera. I vanliga fall bodde han i Kristiania (Oslo) och var föreståndare för sjömanshemmet där. 

Mannen längst till höger saknar namn i källorna, och är förmodligen en lokal vägvisare, tolk och reseledare. Svenskarna reste genom Turkiet, Grekland, Syrien, Palestina, Egypten och Sinai, och de var förstås helt beroende av människor som kunde hjälpa dem på vägen. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad