kvinnor arbetar böjda över en fana
Foto
Fotograf: Okänd. Riksantikvarieämbetet

Pietas textilkonserveringsateljé

Pietas förening och textilkonserveringsateljé bildades 1908 i Stockholm av bland annat Agnes Branting.  Föreningen hade som mål att konservera historiska textilier. Det innebar att man tog hand om och skyddade textilier som hade ett konstnärligt och historiskt värde.

Precis som på bilden så var det främst kvinnor som arbetade med textilkonservering. Under ledning av Agnes Branting byggde de upp och skapade en verksamhet som blev världsledande. Med skicklighet och sakkunskaper bidrog de till att bevara ovärderliga skatter till eftervärlden. De utvecklades också nya mer vetenskapliga metoder för textilkonservering. Efter Brantings död 1930 tog hennes systerdotter Agnes Geijer över verksamheten. 1949 blev konserveringsateljén en del av Riksantikvarieämbetets verksamhet.

2008 flyttade delar av Riksantikvarieämbetet, bland annat konserveringsateljén, till Visby. Samtidig förändrades arbetsuppgifterna till att svara på frågor och ge råd om vård och konservering runt om i landet.  

I den så kallade Pietaskatalogen finns all konservering som utfördes vid Pietasateljén och därefter i konserveringsateljén vid Riksantikvarieämbetets dokumenterad och bevarad, från starten 1908 till Riksantikvarieämbetets flytt 2008 i Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA). 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad