Kontakt

Kontakta någon av Stockholmskällans redaktörer om du har frågor om Stockholmskällans hemsida, tematiska texter eller pedagogiska uppdrag. Om du har frågor om materialet som Stockholmskällan presenterar, kontakta det museum, arkiv eller bibliotek som har publicerat det.

Stockholmskällans redaktion

Frida Starck Lindfors
Ansvarsområden:
 utveckling av Stockholmskällans webbplats, redaktionellt innehåll
E-post: frida.lindfors@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 595

Samuel Branting
Ansvarsområden:
samordning, samarbetet mellan institutionerna, upphovsrättsliga frågor och pedagogisk verksamhet.
E-post: samuel.branting@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 858

Martin Nyblom
Ansvarsområden:
pedagogik, redaktionellt innehåll
E-post:
 martin.nyblom@stockholm.se 
Telefon: 08-508 33 649

Postadress: Stockholmskällan, Medioteket, Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm

 

Stadsmuseet

Faktarummet (Stadsmuseets forskarsal)
E-post: faktarummet.stadsmuseet@stockholm.se 
Telefon: 08-508 317 10
Stadsmuseets webbplats: www.stadsmuseet.stockholm.se

I databasen Digitala Stadsmuseet finns fler material från Stadsmuseet: www.digitalastadsmuseet.stockholm.se

 

Medeltidsmuseet

Faktarummet (Stadsmuseets forskarsal)
E-post: faktarummet.stadsmuseet@stockholm.se 
Telefon: 08-508 317 10
Medeltidsmuseets webbplats: www.medeltidsmuseet.stockholm.se

I databasen Digitala Stadsmuseet finns fler material från Medeltidsmuseet: www.digitalastadsmuseet.stockholm.se

 

Stadsarkivet

För frågor om Stadsarkivets material på StockholmskällanLena Wiorek
E-post: lena.wiorek@stockholm.se

För generella frågor till Stockholms stadsarkiv:
E-post: stadsarkivet@stockholm.se 
Telefon: 08-508 28 303 (telefontid måndag-fredag kl 10.00-12.00)
Stadsarkivets webbplats: www.stadsarkivet.stockholm.se

 

Stockholms stadsbibliotek

Cecilia Åkerdahl
E-post: cecilia.akerdahl@stockholm.se 
Telefon: 08-508 306 78 eller 076-123 06 78
Stadsbibliotekets webbplats: www.biblioteket.stockholm.se/bibliotek/stadsbiblioteket

 

Spårvägsmuseet

Camilla Palmberg-Rödin
E-post: camilla.palmberg-rodin@sll.se 
Telefon: 08-686 17 64
Spårvägsmuseets webbplats: www.sparvagsmuseet.sl.se

 

Kungliga Biblioteket

För frågor om Ljud eller Film (audiovisuella medier): Åke Nyke
E-post: ake.nyke@kb.se 
Telefon: 010-709 32 10 

För frågor om Trycksaker eller Texter: Carina Ferlatti
E-post: carina.ferlatti@kb.se 
Telefon: 010-709 34 29
Kungliga Bibliotekets webbplats: www.kb.se

 

Riksarkivet

För frågor om Riksarkivets material på Stockholmskällan: Karin Borgkvist Ljung
E-post: karin.borgkvist@riksarkivet.se 
Telefon: 010-476 71 22

För generella frågor till Riksarkivet:
E-post: riksarkivet@riksarkivet.se 
Telefon: 010-476 70 00
Riksarkivets webbplats: www.riksarkivet.se

 

Centrum för Näringslivshistoria

Anahi Davila, bildredaktör/arkivarie
E-post: anahi.davila@naringslivshistoria.se 
Telefon: 08-634 99 06 Mobil: 073-356 81 89
Centrum för Näringslivshistorias webbplats: www.naringslivshistoria.se

 

The Unstraight Museum

E-post: manager@unstraight.org
The Unstraight Museums webbplats: www.unstraight.org