Kontakt

Kontakta någon av Stockholmskällans redaktörer om du har frågor om Stockholmskällans hemsida, tematiska texter eller pedagogiska uppdrag. Om du har frågor om materialet som Stockholmskällan presenterar, kontakta det museum, arkiv eller bibliotek som har publicerat det.

Stockholmskällans redaktion

Samuel Branting
Ansvarsområden: samordning, samarbetet mellan institutionerna, upphovsrättsliga frågor och avtal
E-post: samuel.branting@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 33 858

Martin Nyblom
Ansvarsområden:
samordning, samarbetet mellan institutionerna, pedagogisk verksamhet och redaktionellt innehåll
E-post:
 martin.nyblom@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 33 649

Sofia Dahlquist
Ansvarsområden:
samordning, samarbetet mellan institutionerna, pedagogisk verksamhet och redaktionellt innehåll
E-post:
sofia.dahlquist@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 33 595

Postadress: Stockholmskällan, Medioteket, Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm

Stadsmuseet och Medeltidsmuseet

Salongen (Stadsmuseets forskarsal)
E-post: fraga.stadsmuseet@stockholm.se 
Telefon: 08-508 317 10
Stadsmuseets webbplats: stadsmuseet.stockholm.se
Medeltidsmuseets webbplats: medeltidsmuseet.stockholm.se

I databasen Digitala Stadsmuseet finns fler material från Stadsmuseet och Medeltidsmuseet: digitalastadsmuseet.stockholm.se

Stockholms stadsarkiv

För frågor som rör material som Stadsarkivet publicerat på Stockholmskällan:

Lena Wiorek, arkivarie
E-post: lena.wiorek@stockholm.se

För frågor som rör övrigt material på Stadsarkivet:

E-post: stadsarkivet@stockholm.se
Telefon:
 08-508 28 303 (telefontid måndag-fredag kl 10.00-12.00)
Stadsarkivets webbplats: stadsarkivet.stockholm.se

Stockholms stadsbibliotek

Lena Karlsson
E-post: lena.e.karlsson@stockholm.se 
Telefon: 08-508 310 67
Stadsbibliotekets webbplats: biblioteket.stockholm.se/bibliotek/stadsbiblioteket

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Jenny Edlund
E-post: jenny.edlund@arbark.se
Telefon: 08-412 39 17
Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks webbplats: arbark.se

Föreningen Stockholms Företagsminnen

Charlotta Skorup, Arkivpedagog
E-post: charlotta.skorup@naringslivshistoria.se 
Telefon: 08-634 99 52
Föreningen Stockholms Företagsminnens och Centrum för näringslivshistorias webbplats: naringslivshistoria.se

K.A. Almgrens sidenväveri & museum

Tove Karlsson, museipedagog
E-post: tove karlsson@kasiden.se
K. A. Almgrens sidenväveri & museums webbplats: kasiden.se

Kungliga Biblioteket

För frågor om Ljud eller Film (audiovisuella medier)
Necim Boukhchana
E-post: necim.boukhchana@kb.se
Kungliga Bibliotekets webbplats: kb.se

Litografiska museet

Linda Samuelsson
E-post: info@litografiskamuseet.se
Litografiska museets webbplats: litografiskamuseet.se

Prins Eugens Waldemarsudde

Anna Meister, arkivarie och bibliotekarie
E-post: a.meister@waldemarsudde.se
Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats: waldemarsudde.se

Regionarkivet Stockholm

Catarina Norell, arkivarie
E-post: registrator.arkiv.kultur@regionstockholm.se
Regionarkivets webbplats: regionarkivet.regionstockholm.se

Riksantikvarieämbetet

Annelie von Wowern, bildarkivarie
E-post:
 annelie.vonwowern@raa.se
Riksantikvarieämbetets webbplats: raa.se

Riksbankens arkiv

Josefin Poellinger Östberg, arkivarie
E-post:
 arkivet@riksbank.se
Riksbankens arkivs webbplats: riksbank.se/sv/om-riksbanken/historia/riksbankens-arkiv

Samfundet S:t Erik

Lotta von Liewen Wistrand
E-post: lotta@samfundetsterik.se
Stockholms Kvinnohistoriskas webbplats: samfundetsterik.se

Spårvägsmuseet

Camilla Palmberg-Rödin
E-post: camilla.palmberg-rodin@regionstockholm.se 
Telefon: 070-786 17 64
Spårvägsmuseets webbplats: sparvagsmuseet.se

Stockholms Kvinnohistoriska

Malin Doyon
E-post: malin.doyon@kvinnohistoriska.se 
Stockholms Kvinnohistoriskas webbplats: kvinnohistoriska.se

Strindbergsmuseet

Erik Höök, museichef
E-post: erik@strindbergsmuseet.se
Strindbergsmuseets webbplats: strindbergsmuseet.se

Thielska galleriet

Cecilia Rainer, museiassistent
E-post: cecilia.rainer@thielskagalleriet.se
Thielska galleriets webbplats: thielskagalleriet.se

Världskulturmuseerna

Johanna Berg
E-post: johanna.berg@varldskulturmuseerna.se
Världskulturmuseernas webbplats: varldskulturmuseerna.se

Uppdaterad