Kontakt

Kontakta någon av Stockholmskällans redaktörer om du har frågor om Stockholmskällans hemsida, tematiska texter eller pedagogiska uppdrag. Om du har frågor om materialet som Stockholmskällan presenterar, kontakta det museum, arkiv eller bibliotek som har publicerat det.

Stockholmskällans redaktion

Samuel Branting
Ansvarsområden: samordning, samarbetet mellan institutionerna, upphovsrättsliga frågor och avtal
E-post: samuel.branting@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 33 858

Sofia Dahlquist
Ansvarsområden: samordning, projekt och redaktionellt innehåll.
E-post: sofia.dahlquist@edu.stockholm.se
Telefon: 
08-508 33  595

Martin Nyblom
Ansvarsområden:
samordning, samarbetet mellan institutionerna, pedagogisk verksamhet och redaktionellt innehåll
E-post:
 martin.nyblom@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 33 649

Postadress: Stockholmskällan, Medioteket, Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm

 

Stadsmuseet och Medeltidsmuseet

Salongen (Stadsmuseets forskarsal)
E-post: fraga.stadsmuseet@stockholm.se 
Telefon: 08-508 317 10
Stadsmuseets webbplats: www.stadsmuseet.stockholm.se
Medeltidsmuseets webbplats: www.medeltidsmuseet.stockholm.se

I databasen Digitala Stadsmuseet finns fler material från Stadsmuseet och Medeltidsmuseet: www.digitalastadsmuseet.stockholm.se

 

Stockholms stadsarkiv

För frågor om Stadsarkivets material på StockholmskällanLena Wiorek
E-post: lena.wiorek@stockholm.se

För generella frågor till Stockholms stadsarkiv:
E-post: stadsarkivet@stockholm.se 
Telefon: 08-508 28 303 (telefontid måndag-fredag kl 10.00-12.00)
Stadsarkivets webbplats: www.stadsarkivet.stockholm.se

 

Stockholms stadsbibliotek

Lena Karlsson
E-post: lena.e.karlsson@stockholm.se 
Telefon: 08-508 310 67
Stadsbibliotekets webbplats: www.biblioteket.stockholm.se/bibliotek/stadsbiblioteket

 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Jenny Edlund
E-post: jenny.edlund@arbark.se
Telefon: 08-412 39 17
Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks webbplats: www.arbark.se

 

Etnografiska museet, Världskulturmuseerna

Johanna Berg
E-post: johanna.berg@varldskulturmuseerna.se
Världskulturmuseernas webbplats: www.varldskulturmuseerna.se

 

Kungliga Biblioteket

För frågor om Ljud eller Film (audiovisuella medier): Åke Nyke
E-post: ake.nyke@kb.se 
Telefon: 010-709 32 10 

För frågor om Trycksaker eller Texter: Carina Ferlatti
E-post: carina.ferlatti@kb.se 
Telefon: 010-709 34 29
Kungliga Bibliotekets webbplats: www.kb.se

 

Prins Eugens Waldemarsudde

Elisabet Hedstrand, intendent för museipedagogik
E-post: e.hedstrand@waldemarsudde.se
Regionarkivets webbplats: www.waldemarsudde.se

 

Regionarkivet Stockholm

Catarina Norell, arkivarie
E-post: catarina.norell@sll.se
Regionarkivets webbplats: www.regionarkivet.sll.se

 

Riksarkivet

E-post: riksarkivet@riksarkivet.se 
Telefon: 010-476 70 00
Riksarkivets webbplats: www.riksarkivet.se

 

Spårvägsmuseet

Camilla Palmberg-Rödin
E-post: camilla.palmberg-rodin@sll.se 
Telefon: 08-686 17 64
Spårvägsmuseets webbplats: www.sparvagsmuseet.sl.se

 

Stockholms företagsminnen och Centrum för Näringslivshistoria

Anahi Davila, bildredaktör/arkivarie
E-post: anahi.davila@naringslivshistoria.se 
Telefon: 08-634 99 06 Mobil: 073-356 81 89
Webbplats: www.naringslivshistoria.se

 

Stockholms läns museum

Moa Beskow, etnolog
E-post: moa.beskow@stockholmslansmuseum.se
Regionarkivets webbplats: www.stockholmslansmuseum.se