Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Vedhamstring på Strandvägen under andra världskriget

Krigsvintrarna 1939-1942 var ovanligt kalla i Sverige och norra Europa. I de svenska städerna togs därför åtgärder för att förse sig med bränsle för de kalla vintrarna genom att bland annat hamstra ved.

I det här filminslaget får vi se hur väldiga vedtravar staplats upp längst med Strandvägen under krigsvintern 1941.

Filminslaget är ett av åtta i SF:s Veckorevy 1941-03-31.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad