Omslagsbild Stockholms korgmakare
Litteraturtips
Författare: Biörnstad, Arne (1924-2012). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms korgmakare / Arne Biörnstad

De första korgmakerierna i stor skala i Stockholm startades av invandrare från Europa på 1820-talet. I den här boken berättas om pionjärerna och alla de som följde efter. Det blir en spännande resa in i tillverkningen av en då helt nödvändig produkt, korgen, och även exempelvis halmhattar och möbler.

Boken innehåller många foton och andra bilder samt ett flertal äldre annonser på korgprodukter. Den avslutas med en ordlista och en förteckning över korgmakare samt en käll- och litteraturförteckning. 203 sidor.

Innehåll

SAMLA KORGAR OCH KUNSKAP OM KORGAR
1700-TALETS KORGMAKARE I STOCKHOLM
ETT BEGYNNANDE 1800-TAL
KORGMAKARE SÖDERIFRÅN
Caspar Ludvig Flory
Korgmakaren Johan Zehender och stråhöflaren Carl Zackau
UTVECKLINGEN 1830-1860
Kontinentala korgmakare under skråtiden
Nystart i Sverige
Ludwig August Bandel – en romantisk korgmakaregesäll
Korgmakarnas tidiga produktion
Lärlingar och gesäller 1830-1860
TIDEN 1860-1920
1860-talet
Sten Fritiof Wahlström
Richard Otto Ernfried Böttger
Per Gustaf Pehrsson, Daniel Tägtmeyer och några till
Kvinnor som korgmakare
De blinda korgmakarna
Korgmakare och hårarbeterskor från Våmhus
Bland spånkorgsmakare i Tyskland
TIDEN 1920-2000
Korgmakarminnen på 1950-talet
Ernst Wåhlander
Ernst Robert Haglund
Einar Waldemar Ottosson
Johan Emil, Knut, John och Stig Larsson
Ny generation hos Larssons
PRODUKTION
Korgar, korgmöbler, material, teknik och verktyg från A till Ö
PRODUCENTER
Korgmakaremästare, gesäller och firmanamn
SUMMA SUMMARUM
KÄLLOR OCH LITTERATUR

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad