Film & rörlig bild
Upphov: Stockholms stadsmuseum. Kungliga biblioteket

Bland hantverkare i Stockholm: Borstbindare (1936)

Under 1930-talet gjorde Stockholms stadsmuseum en serie filmer med titeln Bland hantverkare i Stockholm. Syftet med filmerna var att skildra traditionella hantverk och dokumentera dem för eftervärlden.

Den här filmen är från 1936 och visar hur borstbindarna Karl Johansson och G A Wiman tillverkar mjölborstar, sopkvastar och piprensare i sina verkstäder på Malmgårdsvägen och Maria prästgårdsgata. Här följer en detaljerad beskrivning av de olika arbetsmomenten:

"Ett par händer lägger samman några buntar tagel och häcklar dem på en uppåtstående kamliknande apparat. Kring den häcklade tegelbunten viras segelgarnsnören. En bunt löses upp. Den läggs över en fast knivsegg och kapas med en liten klubba. 'Myschning', blandning av olikfärgat tagel. Olika buntar häcklas. Borstträet schabloneras före borrningen. En perforerad skiva läggs på trästycken och behandlas med en färgpensel. En fotdriven, vågrätt placerad borr borrar hålen i träet enligt schabloneringen. Borstbindaren stöder borrens ena sida mot ett på magen fastspänt skinn. Borrens andra sida riktas mot träet. Kring borrskaftet har fästs en piska. Genom att dra piskan fram och åter som en stråke snurrar borren. En tråd träs genom ett hål. Taglet dras in i hål efter hål. En krok på lillfingret fångar tråden. Nära kring ett par händer som trär i taglet. Taglet hat trätts på, ett trästycke fästs över. Taglet i borsten klipps jämnt. Arbetet utföres i tempon: En häcklar, en borrar och en gör indragningar. 

(Maria prästgårdsgata 33) G A Wiman tillverkar viskor. Viskor bestå av rishalm. Halmen skiljes från stjälkarna. Nära kring G A Wiman som med ett vasst järn skär av stjälkarna. Inlagning. Halmen sticks in. Kransning. Skaftet binds fast. Renskärning. Halm på skaftet skärs bort. Syning. G A Wiman syr med tråd genom viskan nära skaftet. Putsning. Viskorna huggs av. Klipps jämna. Kaffepiprensare består av ståltråd och svinborst. Svinborsten placeras i rad mellan två sträckta ståltrådar. Drejning. Trådarna vevas runt och borsten huggs av. Syningen visas i en dubblett." 

Texten är hämtad från Svensk mediedatabas (SMDB).

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad