handskriven lista över barn med dålig hörsel
Text
Författare: Katarina norra folkskola. Stockholms stadsarkiv

Anmälan av barn med dålig hörsel

På Katarina norra folkskola var det, som på många andra skolor, många barn som hörde dåligt. Efter att barnens hörsel testats på skolan anmäldes barn med dålig hörsel till Folkskoledirektionen. 

Syftet var att barnen skulle få hjälp genom att de placerades i specialklasser för barn med dålig hörsel. 

Under första delen av 1900-talet började det uppmärksammas att barn som på olika sätt hade svårt att hänga med i skolan kunde lida av en hörselnedsättning. Dessa barn kunde då placeras i speciella klasser för ”lomhörda”. På 1950-talet kom mycket ny teknik med till exempel hörapparater som började användas i stor skala.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad