Maskinskrivna stadgar för Adolf fredriks lokalförening för befrämjande af förädlande ungdomsnöjen
Text
Författare: Adolf Fredriks lokalförening af Sällskapet för befrämjande af förädlande ungdomsnöjen. Stockholms stadsarkiv

Förädlande fritid för ungdomar

Adolf Fredriks lokalförening af Sällskapet för befrämjande af förädlande ungdomsnöjen hade som  syfte var att se till att ungdomar hade meningsfulla och förädlande sysselsättningar på fritiden. Till bra sysselsättningar räknades bland annat sång, musik, gymnastik och lekar.

I stadgarna står det att det att föreningen ordnar olika sammankomster samt ”[…] verkar för bildandet och vidmakthållandet af kamratföreningar, vid hvilka förekomma sång och musik, uppläsning, förevisning och föredrag, gymnastik och lekar samt andra stärkande och uppfriskande sysselsättningar.”

Adolf Fredriks lokalförening af Sällskapet för befrämjande af förädlande ungdomsnöjen startade 1912 och årsavgiften var då en krona.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad