Handskrivet brev från författaren och pedagogen Ellen Key till politikern Anna Sandström
Text
Författare: Key, Ellen (1849-1929). Stockholms stadsarkiv

Brev till Anna Lindhagen från Ellen Key

I ett brev från författaren och pedagogen Ellen Key till politikern Anna Lindhagen uttrycker Key bland annat sin medkänsla angående en av Lindhagens bröders sjukdom och död.

"Ellen Key 
Strand Alvastra

3/12 1923
”Älskade lilla Anna Lindhagen, mina tankar har oupphörligt varit hos dig denna sista vecka. Din bror var ju mycket sjuklig och dock hade du ju ingen oro för honom när du senast gladde mig med ditt besök. Jag vågar ej tänka på allt det svåra som nu kommit istället för den glada fest ni hoppades på då din mor skulle fylla 80 och du själv hade fått din så vackra sakrika och fina, måttfulla bok färdig. Tack innerligt för den; allt vad du sett och låtit leva nu i boken i ord och i bild, det är beundransvärt att du hunnit och kunnat så väl utföra det. Och Sten, som ju ha sin del i den, inte häller han skulle få vara glad utan dödens mörka skugga falla in i hans och allas Era hem! 

Jag kan inte skriva till din mor ty jag har inga ord för allt det svåra som dessa dagar drabbar er. Det är godt att din yngsta bror finnes att reda mycket av det invecklade som städse följer med ett dödsfall. Jag har nu i dagarna mina tankar även hos Nanna Bendiksons (som du kände inom tolfterna för länge sedan) man och son, isynnerhet som han var en dyrkare av sin hustru som jag sällan sett någon. Nu har hon glidit ut ur livet och hans liv blir öde och tomt. 

Vill du nu den 7de på morgon gå upp till Helena Nyblom med dessa rader (eller bara sända upp dem) men tidigt på morgonen innan allt annat börjar. Och kyss du din mors händer från mig på hennes 80 årsdag och hälsa Sten och Hedvig och dina andra kära från din Ellen Key.” 

Författaren och pedagogen Ellen Key föddes 1849 och dog 1929. Hon kämpade både för kvinnors och barns rättigheter. Ellen Key stod för en så kallad särartsfeminism där män och kvinnor, på grund av biologiska skillnader, ansågs ha olika intressen och skulle verka inom olika sfärer. Ellen Key skrev flera feministiska artiklar och bland de verk som blivit mest kända finns ”Barnets århundrade” och ”Missbrukad kvinnokraft”. 

Anna Lindhagen (1870- 1941) var en socialdemokratisk politiker som var aktiv inom en rad olika områden. Hon var utbildad sjuksköterska och arbetade bland annat med att inspektera hem för fosterbarn, samt var mycket aktiv i kampen för kvinnors rösträtt. Anna Lindhagen var också med och startade koloniträdgårdsrörelsen i Sverige. Hon var initiativtagaren och ordförande i föreningen koloniträdgårdar som bildades 1906.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad