Medeltidsmuseets entré hösten 2023
Text
Författare: Anna Sönsteby Lilliehöök. Stockholms medeltidsmuseum

Medeltidsmuseet blir till och flyttar

Medeltidsmuseet i Stockholm

Medeltidsmuseet stängde den 5 november 2023 för att flytta till nya lokaler i Börshuset vid Stortorget på Stadsholmen i Gamla stan. När museet öppnade för första gången den 22 maj 1986 skedde det efter att man under åren 1978-80 genomfört Sveriges då största arkeologiska utgrävningar i stadsmiljö på Helgeandsholmen. Tanken var att detta skulle bli ett parkeringsgarage, samt godsterminal på platsen, men fyndet av Stockholms enda bevarade del av stadsmuren, hela 55 meter, kom att ändra detta beslut då Länsstyrelsen redan den 12 december 1978 beslutade att muren skulle bevaras som en fast fornlämning. Detta beslut kom sedan att även gälla kyrkogårdsmuren i gråsten, den välvda tunnel som en gång sammankopplat slottet och hovstallet, samt valven under Norrbro.

Utgrävningen omfattade totalt ca 8000 kvadratmeter yta och när den var klar hade ca 50 000 kubikmeter jord undersökts och fraktats bort. Bland fynden som hittades var ca sju ton mänskliga ben från Helgeandshusets kyrkogård (inklusive kyrkogården med mur), 11 båtar, 36 000 skärvor av glas och keramik, och som sagt, Gustav Vasas stadsmur från 1520-talet.

Under hela utgrävningstiden pågick diskussioner om vad som skulle göras med allt detta och hur det skulle kunna komma allmänheten till del. Redan 1979 var man överens om att bygga ett arkeologiskt museum på platsen runt de fasta fornlämningarna. Man var dock tydlig om att utgrävningarna på Helgeandsholmen inte ensamma skulle belysas i museet utan att även arkeologi i kommunen, och dess tolkningar skulle förevisas. Då Stockholm inte har så många storartade artefakter från medeltiden lades extra stor vikt vid att på ett pedagogiskt sätt kunna berätta för andra om hur livet såg i Stockholm under medeltiden. Två teman fastslogs, det ena var arbetsliv och den sjönära verksamheten, så som hamnar och båtar. Det andra temat var det dagliga livet samt de kyrkliga och sociala inrättningar som fanns i staden, exempelvis Helgeandshuset och andra sjukvårdsinrättningar.

Här har det nu stått sedan maj 1986 och när vi stängde den 5 november 2023 är det inte för alltid, vi finns kvar i Gamla stan och ser fram emot att träffa alla våra besökare på stadsvandringar och andra evenemang i väntan på att våra nya lokaler är klara att öppna för allmänheten.

Vi ses i Gamla stan!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad