Handskriven rapport om hemförhållanden från Barnavårdsnämnden
Text
Författare: Klefbeck, Ernst. Stockholms stadsarkiv

Rapport om hemförhållanden till Barnavårdsnämnden

Pojken Tingström hade skolkat mycket från skolan. För att se om han kunde bo hemma eller skulle placeras någon annanstans inspekterades hans hem av Barnavårdsnämnden.

Det var de så kallade kretsombuden som gjorde hembesök och inspektioner för att utreda om barnen kunde bo i sitt nuvarande hem eller om de skulle utackorderas.

Tingströms hem ansågs tillräckligt bra för att han skulle kunna bo där. Föräldrarna beskrivs i rapporten som skötsamma och arbetsamma och mamman hade lovat att ”skaffa gossen arbete”.

Kretsombudet skrev också att han ”Tror, att föräldrarna nu vaknat till insikt om att de måste hålla efter sina barn, och att gossen därför får lika bra vård hemma som i något af de hem som i allmänhet stå oss till buds.”

Så här står det i rapporten:

"Stockholms stads barnavårdsnämnd

Rapport angående Tingström

Hemmet Bondegat 8, gamla huset, n.b., ingång på västra gafveln, vid mitt besök mycket ostädadt, beroende på att två minderåriga barn voro lämnade ensamma. Hustrun var borta i hjälphus i samma hus.

Gossen har nu bra vitsord från barnhemsföreståndaren. Har ock fått avgångsbetyg från folkskolan. Värden i huset vitsordar föräldrarna som ordentligt arbetsfolk, sådana som folket mest. Hustrun såg mycket ”reel” och duktig ut. Mannen icke absolutist om lördagarne, men har aldrig vare sig i hemmet eller inom egendomen varit oregerlig eller ohöfvisk. Anser det dock som synnerligen ”orättvist”, att hans gosse skulle vara tvungen att gå igenom mer än 11 kurser.

Emellertid har hustrun bestämt lofvat, att hon skall skaffa gossen arbete. Att ”gå ut och sälja” skall icke mer komma i fråga. Icke heller skola han få vara springpojke. När han är ledig, skall han få hålla till på den rätt stora gården, som hör till egendomen. Tror att föräldrarna nu vaknat till insikt om att de måste hålla efter sina barn, och att gossen därför får lika bra vård hemma som i något av de hem, som i allmänhet stå oss till buds.

Stockholm den 4.9 1906

Ernst Klefbeck

Kretsombud"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad