Omslagsbild Fattig och föräldralös i Stockholm på 1600- och 1700-talen
Litteraturtips
Författare: Utterström, Gustaf (1911-1985). Stockholms stadsbibliotek

Fattig och föräldralös i Stockholm på 1600- och 1700-talen / Gustaf Utterström

Hur levde ett fattigt och föräldralöst barn i Stockholm för flera hundra år sedan? Det får vi en liten aning om i den här avhandlingen om barnhus, fabriker och barnarbete. Här berättar författaren bland annat om barnen som arbetade i Stockholms stads barnhus (Stora barnhuset) vid Drottninggatan. Vilka var barnen? Hur hamnade de på Barnhuset? Vilka sysslor hade de i Barnhusets fabriker? Vad fick de att äta?

Boken är en akademisk avhandling och inte i alla delar helt lättläst. Den avslutas med en sammanfattning på tyska, en käll- och litteraturförteckning, en tabellbilaga samt en detaljerad karta över Barnhuset och dess ägor i mitten av 1700-talet. 248 sidor.

Innehåll

FÖRORD
MANUFAKTURER, BARNARBETE OCH AMIRALITET I STORMAKTSTIDENS STOCKHOLM
Manufakturerna som produktionsform
De första manufakturerna i Stockholm. Deras sociala och institutionella anknytning
Manufakturerna på Gråmunkeholmen 1624-1637
Barnhuset på Norrmalm som manufakturföretag 1638-1657
Kyrka, skola och spektakler
MANUFAKTURER OCH FATTIGKLIENTEL UNDER DEN KAROLINSKA TIDEN. EN ÖVERSIKT
Om de la Vallée och barnhuset, om Leijonancker och Barnängen-Danviken samt om barnhusets nya buldansfabrik
SEGELDUKSFABRIKEN PÅ NEDRE BARNHUSGÅRDEN 1731-1826
Manufakturernas fågel Fenix
FORNA TIDERS FÖDA I STOCKHOLMS BARNHUS 1674-1781
Kost för barn, tjänstefolk och betjänte. En fallstudie
ZUSAMMENFASSUNG
TEXTBILAGA
TABELLBILAGA
FÖRKORTNINGAR
NOTER
KÄLLOR OCH BEARBETNINGAR
FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR I TEXTBILAGAN
FÖRTECKNING ÖVER TABELLER, DIAGRAM OCH KARTOR

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad