Anställda vid Kooperativa Syfabriken Linnea i arbete, interiör 1920-tal
Foto
Fotograf: Axel Malmström. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arbetare vid Kooperativa Syfabriken Linnea

1906 grundades kooperativa syfabriken Linnea efter en konflikt med sömmerskornas tidigare arbetsgivare. Arbetsgivaren avskedade samtliga sömmerskor när en fackförening bildades 1905. Efter en utdragen konflikt återanställdes ett fåtal av dem, medan andra istället bildade Kooperativet Syfabriken Linnea med lokaler på Stora vattugatan 5.

Företaget stöttades av det kooperativa förbundet, och fick ekonomisk hjälp samt hjälp med marknadsföring av Stockholms allmänna kvinnoklubb. 

En butik för försäljning av företagets kläder fanns på barnhusgatan 20 och under senare hälften av 20-talet ökade försäljningen stadigt. Priser kunde sänkas efter inköp av sk specialmaskiner, något som var nödvändigt för att kunna möta konkurrensen inom branschen. Butiken avvecklades 1935 och syfabriken Linnea var aktiv fram till 1936, då det sammanslogs med Kooperativa förbundet. Försäljningen skedde då istället via specialkonsum, kooperativa förbundets butiker för bland annat heminredning och tyg.

Källor:

Systrar, kamrater! Kvinnor i arbetarrörelsen 1880-2020
Årsbok för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap (2023)

Kooperativa Syfabriken Linnea ARAB/2593/F/11/2

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad