Auditorium, minnesmärke vid korsningen Norra Bantorget och Vasagatan
Foto
Fotograf: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Auditorium – Norra Bantorget och Vasagatan - minnesmärke

 

(Texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid korsningen Norra Bantorget och Vasagatan)

 

Auditorium var namnet på byggnaden som uppförds på denna plats som hotell- och biografsalong inför de olympiska spelen 1912. Tidigare fanns en gasklocka här. Murarna till gasklockans bassäng fick stå kvar som ram för den stora runda biografi- och konsertlokalen.

Auditorium fungerade även som lokal för Stockholms konsertförening innan Konserthuset stod färdigt 1926.

Denna stora möteslokal spelade en viktig roll i arbetarrörelsens verksamhet under tre decennier. Fackliga kongresser, 1930-talets solidaritetsmöten för den antifascistiska kampen i Spanien och Österrike liksom sammandrabbningar med de inhemska nazistorganisationerna ägde rum hör. Under andra världskriget var det här som stora solidaritetsmöten genomfördes för det ockuperade Norge.

1942 bytte Auditorium namn till Vinterpalatset och 1958 byggdes salongen om till att enbart vara biograf.

LO tillsammans med GS-facket, dåvarande Träindustriarbetareförbundet och Målareförbundet lät bygga det nuvarande huset 1980 och ger alltjämt fastigheten som rymmer förbundsexpeditionerna för GS-facket, Hotell- och Restaurangfacket samt Transportarbetareförbundet.

 

Arbetarrörelsens minnesmärken

Arbetarnas kulturhistoriska sällskap har initierat en rad minnesmärken för arbetarrörelsen och dess verksamheter i Stockholm. Skyltarna beskriver den verksamhet eller de personer från arbetarrörelsen som varit verksamma i byggnaden, eller den byggnad som tidigare återfanns på adressen. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad