Svartvit bild med utsikt över vatten och i bakgrunden öar och byggnader. Centralt i bild syns en segelbåt med skutor. I bildens främre del syns trappsteg och trappräck som leder nedåt.
Foto
Fotograf: Stenquist, Karl Edvard. Stadsmuseet i Stockholm

Sista Styverns Trappor ned mot Stadsgårdshamnen. I bakgrunden Skepps- och Kastellholmarna.

Sista styverns trappor gick nedför Katarinaberget från Fjällgatan ned till Stadsgårdshamnen fram till i början av 1800-talet. När Stadsgården breddades i slutet av århundradet (1899) kom trappan att rivas.

Styver är ett gammalt ord för "mynt" och Sista Styvern var också namnet på en krog som låg nere på Stadsgården. Namnet ”Sista styvern” refererar till sista myntet som man spenderade på krogen. Krogen finns omskriven i Per Anders Fogelströms roman Mina drömmars stad.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad