Minnesmärke över Zeth Zäta Höglund vid Upplandsgatan 2A
Foto
Fotograf: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Zäta Höglund 1884–1956 – minnesmärke

 

(Texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid Upplandsgatan 2A)

 

Zäta Höglund, en av arbetarrörelsens ledande företrädare, bodde i Folkets hus 1909–1923. Uppvuxen i Göteborg blev han 1909 ordförande i Socialdemokratiska ungdomsförbundet och tillhörde under åren 1908–1911 partistyrelsen. Efter partisplittringen 1917 blev han ordförande för det nya Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. Åren 1921–1924 var han ordförande för det nybildade Sveriges Kommunistiska Parti men alltmer kritisk till utvecklingen i Sovjetunionen uteslöts han och bildade 1924 ett nytt kommunistiskt parti för att 1926 återvända till Socialdemokratiska Arbetarepartiet.

Höglund hade en politisk bas i sin långa karriär som journalist. 1904–1905 på Ny Tid, 1908–1919 som redaktör för Stormklockan och 1919 för Folkets Dagblad Politiken för att under 1930-talet knytas till Socialdemokraten där han åren 1936–1940 var chefredaktör. Tidigt aktiv i Stockholms Arbetarekommun var han under åren 1940–1950 finansborgarråd i Stockholm.

Arbetarrörelsens minnesmärken

Arbetarnas kulturhistoriska sällskap har initierat en rad minnesmärken för arbetarrörelsen och dess verksamheter i Stockholm. De bronsfärgade skyltar beskriver den verksamhet eller de personer från arbetarrörelsen som varit verksamma i byggnaden, eller den byggnad som tidigare återfanns på adressen. 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad