Film & rörlig bild
Upphov: Stockholms stadsmuseum. Kungliga biblioteket

Bland hantverkare i Stockholm: Klockgjuteri (1937-1938)

Under 1930-talet gjorde Stockholms stadsmuseum en serie filmer med titeln Bland hantverkare i Stockholm. Syftet med filmerna var att skildra traditionella hantverk och dokumentera dem för eftervärlden.

Den här filmen är inspelad under vintern 1937-1938 på K. G. Bergholtz' & Co klockgjuteri som låg på Adolf Fredriks kyrkogata. Filmen visar hur en kyrkklocka tillverkas. Här följer en detaljerad beskrivning av de olika arbetsmomenten:

"Mall för kärnan och dickeln ritas upp med bläck. Av lera tillverkas formen, som består av fyra delar: Kärnan, dickeln, manteln och kronan. Ornament sätts fast på dickeln. Manteln armeras med järnskenor. Formen torkas genom att man eldar i den. Dickeln bryts bort för att ge rum åt gjutmassa. Kronformen binds fast vid mantel. Klockmetallen smälts och rinner ner i formen. Kläppstång svarvas. Kläppen fästs i klockan. Den färdiga kyrkklockan provas." (Texten är hämtad från Svensk mediedatabas (SMDB)).

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad