Foto
Upphov: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arbetarrörelsens tidningar vid Norra Bantorget - Torsgatan 2

Arbetarrörelsens tidningar hade lokaler runt om Norra Bantorget, i folkmun ofta kallat för Röda Bantorget. På Torsgatan 2 låg exempelvis först tidningen Social-Demokraten (1885–1942), som senare övergick till namnet Morgon-Tidningen (1942–1958).  

År 1885 grundade August Palm ("Mäster Palm") tidningen Social-Demokraten. Tidningen var en viktig röst inom den svenska arbetarrörelsen, och på listan över chefredaktörer kan man hitta namn som Hjalmar Branting, Per Albin Hansson, Gustav Möller och Zeth ”Zäta” Höglund. 

Tidningen under både det gamla och nya namnet var en socialdemokratisk dagstidning vars ledarspalter stödde den socialdemokratiska partiets åsikter. De fyllde en viktig funktion att sprida de socialdemokratiska tankegångarna.

Social-Demokraten tog tidigt avstånd till reklamfinansiering för att inte påverka den fria opinionsbildningen. Till sist var man däremot tvungen, liksom många andra arbetartidningar, att tillåta reklam för att kunna hålla låga priser på lösnummer som arbetarna kunde betala.  

Fastigheten på Torsgatan 2 inrymde även exempelvis Svenska lantarbetareförbundets expedition och huserade under perioden olika vänsterinriktade anti-nazistiska grupperingar som Folkfronten, Antifascistisk Samling och Kämpande demokrati under specifikt 1930-talet. 

Huset ligger i före detta kvarteret Läraren 4. Nuvarande kvartersnamn är Läraren 5. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad