Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

ELFVINGGÅRDEN, LYCKOVÄGEN 9 (TOMBOLAN 4), BROMMA

Elfvinggården uppfördes 1939–40 för medel som systrarna Ingeborg och Gunborg Elfving testamenterat med syfte att skapa goda bostäder för ensamstående bildade kvinnor. Arkitekter var Backström & Reinius, byggmästare Olle Engkvist. De olika husdelarna är känsligt inpassade i den kuperade terrängen och fasaderna veckade med burspråk för att fånga in ljuset och förhindra insyn. År 2014 byggdes en tionde huskropp. Med sina cirka 290 lägenheter är Elfvinggården än idag ett fungerande kollektivhus för kvinnor.

Service apartments designed by architects Backström & Reinius and built in 1939-40. It provides 290 apartments for single women. The project was financed with a legacy from sisters Ingeborg and Gunborg Elfving, hence the name. The prominent bay windows cleverly admit daylight while protecting privacy. (2023)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad