Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Alla besökare på Stockholmskällan ska kunna använda, hantera och förstå webbplatsen. Det ska inte spela någon roll vilken skärm eller hjälpmedel du använder. Kontakta oss om du upplever hinder eller problem när du använder stockholmskällan.se.

Stockholmskällan ska leva upp till minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i direktivet WCAG 2.1, nivå AA. Stockholmskällans webbplats lanserades 2017. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla kriterier för tillgänglighet enligt webbdirektivet.

Delar av innehållet på Stockholmskällans webbplats är undantaget från direktivets krav på tillgänglighet:

  • De cirka 30 000 historiska källmaterialen i Stockholmskällans databas som är digitala reproduktioner av föremål ur kulturarvssamlingar och kan inte göras fullständigt tillgängliga utan betydande hinder. Det innebär bland annat att bilder på föremålen som publicerats på Stockholmskällan före 2017 kan sakna beskrivande alt-text.
  • Journalfilmer och övriga historiska filmer i Stockholmskällans databas som är publicerade av Kungliga biblioteket med tillstånd av Sveriges Television, och omfattas inte av kraven i WCAG 2.1.
  • Kartfunktionen Jämför kartor där användare kan se historiska och nutida kartor över Stockholm är inte avsedda för navigering, och undantas därmed från kraven i WCAG 2.1.
  • Pdf-filer och andra dokument som är publicerade före 23 september 2018.

Kända brister i tillgänglighet på Stockholmskällan

  • Videoklipp på webbplatsen saknar textning. För många av filmklippen är däremot innehållet också beskrivet som text i anslutning till den rörliga bilden.
  • Stockholmskällan saknar möjlighet att ge information på de nationella minoritetsspråken eller teckenspråk.

Stockholmskällans redaktion har genomfört självskattning av webbplatsen. Den senaste bedömningen gjordes den 27 januari 2023. Redogörelsen för tillgänglighet uppdaterades senast den 27 januari 2023.

Kontakta oss om du upplever hinder på webbplatsen

Om du upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet får du gärna skicka ett mejl till Stockholmskällans redaktion och göra oss uppmärksamma på det.

Myndigheten för digital förvaltning utövar tillsyn

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. DIGG har ansvar för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Uppdaterad