Film & rörlig bild
Upphov: Stockholms stadsmuseum. Kungliga biblioteket

Bland hantverkare i Stockholm: Garveri (1938)

Under 1930-talet gjorde Stockholms stadsmuseum en serie filmer med titeln Bland hantverkare i Stockholm. Syftet med filmerna var att skildra traditionella hantverk och dokumentera dem för eftervärlden.

I den här filmen från 1938 får vi följa med till Waldins garveri i Enskede. Filmen visar hur djurhudar konserveras och omvandlas till läder. Här följer en detaljerad beskrivning av de olika arbetsmomenten:

"Råhudar märks i kalkhuset. Hudarna mjukas upp i vekningskaret. De ansveds. De sköljs. De läggs i kalkbad. Kött och hårrötter skärs bort. Hudarna läggs i drivkar i drivhuset. De falsas. De färgas. Hudarna avvattnas. De våtvaskas. Hudarna hängs upp till segning. De segvaskas på narvsidan. Hudarna torkas. De glasas. De smörjs in med tran och talg. De blancheras och rundskärs. Avfallsprodukterna tillvaratas och blir till lim eller bränsle." (Texten är hämtad från Svensk mediedatabas (SMDB)).

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad