Blå emaljerad skylt med vit text
Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

INDUSTRICENTRALEN, HUDIKSVALLSGATAN / GÄVLEGATAN (BLÄSTERN 15)

Affärsmännen och bröderna Frank och Erik Hirsch gav Stadshusets arkitekt Ragnar Östberg i uppdrag att rita ett industrihotell för mindre företag. Tre tomter förvärvades och husen uppfördes med början 1929. Det sista huset stod färdigt först 1937. Komplexet betraktas som ett av Östbergs få funktionalistiskt influerade verk vilket framgår av den distinkta formen och de odekorerade fasaderna med långa fönsterband. Det mästerligt behandlade teglet avviker från funkisens oftast släta putsytor.

During the 1930s Ragnar Östberg – noted architect of Stockholm’s City Hall – was commissioned to design a business hotel. This ultimately resulted in this functionalist building with its red-brick exterior. (2023)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad