Spårtrafik markerad i blått, busslinjer markerade i rött, på beige karta.
Karta
Upphov: Stockholms stadsbyggnadskontor. Spårvägsmuseet

Stockholmskarta inklusive ytterstad, 1986-1987

Kartan visar stadens lokaltrafik med bland annat tunnelbana, busslinjer, pendeltåg och gatunät. Kartan har innehåller också en linjeförteckning över Stockholms kollektivtrafik. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad