Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Finska barn på Anglais - Veckorevy 1942-01-26

Det här reportaget hämtat från SF:s Veckorevy 26 januari 1942 visar finländska så kallade krigsbarn som tas omhand på hotell Anglais under andra världskriget.

Sverige började ta emot finska barn för att rädda dem under krigets följder 1939 och fram till och med 1944. Totalt evakuerades cirka 70 000 barn från Finland till Sverige under perioden 1939 - 1944. Många barn var undernärda och sjuka. En stor andel av Sveriges befolkning öppnade sina hem för att ta emot barnen. 

I reportaget får vi se när finländska barn anländer till hotell Anglais i Stockholm som fungerade som ett genomgångshem för nyanlända. Vid ankomsten till hotellet får barnen läkarundersökas innan de skickas vidare till något av hemmen ute i landet. Berättarrösten upplyser om att hjälpaktionen främst är i behov av respengar för att kunna få över barnen till Sverige. En resa till Sverige tur och retur inklusive läkarundersökning och försäkring kostade 100kr. 

Inslaget är ett av fem i SF:s veckojournal 1942-01-26

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad