Agda Östlunds minnesmärke vid Upplandsgatan 61
Foto
Fotograf: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Agda Östlund 1870-1942, Upplandsgatan 61 – minnesmärke

 

(Texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid Upplandsgatan 61)

 

I detta hus bodde åren 1905-1925 sömmerskan Agda Östlund. Själv aktiv inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen och den kvinnliga rösträttskampen valdes hon 1921, när den allmänna rösträtten genomförts, in i riksdagens andra kammare.

Hon var en av de fyra först invalda kvinnorna och var riksdagsledamot åren 1921-1940.

...

The seemstress Agda Östlund lived in this house between 1905 and 1925. Being active in the Social Democratic women's movement and in the struggle for universal suffrage, she was 1921 elected to the second chamber of Parliament.

This was the first universal suffrage election in Sweden and she was one of the first four women elected. A position she held until 1940.

 

Arbetarrörelsens minnesmärken

Arbetarnas kulturhistoriska sällskap har initierat en rad minnesmärken för arbetarrörelsen och dess verksamheter i Stockholm. Skyltarna beskriver den verksamhet eller de personer från arbetarrörelsen som varit verksamma i byggnaden, eller den byggnad som tidigare återfanns på adressen. 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad