Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Cykelfrämjandets cykelskola i Stockholm

Cykelfrämjandet är en intresseorganisation för cyklister i Sverige som bildades 1934. Organisationen har som målsättning att få fler människor att cykla och att verkar för en säkrare trafikmiljö.

I den här informationsfilmen från 1944 får kvinnliga elever öva på att cykla på cykelfrämjandets cykelskola vid Klarahallen i Stockholm.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad