Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik, Lotta von Liewen Wistrand. Samfundet S:t Erik

FRÄLSNINGSARMENS TEMPLET, ÖSTERMALMSGATAN 69 (BÄVERN 14)

FRÄLSNINGSARMÉNs
första egna kårlokal i Sverige, Templet kallad, invigdes 1887. Byggherre var Hanna Ouchterlony, som introducerade den i England på 1860-talet grundade rörelsen. Arkitekt till den välbevarade borgliknande exteriören med sin krenelering, väktartorn och höga trappgavel var A.E. Melander. Byggmästare R. Alderin stod för den numera i mycket ändrade interiören. Den stora samlingssalens volym med läktare är dock intakt. Kårbyggnaden är den äldsta i världen med bibehållen ursprunglig
funktion.

The Salvation Army’s “Temple”, with its large assembly hall, was built on the initiative of Hanna Ouchterlony who was instrumental in introducing the Army into Sweden in 1882 and who was its first leader. It is unique as being the earliest corps premises still in use in its original function today.
(2023)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad