Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

SANKT ERIKSOMRÅDET, FLEMINGGATAN 22, GRUBBENSRINGEN 19 (TEGELBRUKET 7)

S:t Eriksområdet var när det uppfördes 1994–1998 ett av Stockholms största bostadsprojekt. Planarkitekt var Aleksander Wolodarski medan byggnaderna gestaltades av olika arkitektkontor i ett gemensamt formspråk, inspirerat av 1920-talets klassicism. Tidigare låg här S:t Eriks sjukhus, vars lilla kapell från 1913 flyttats till den centrala parken. Insprängt bland de postmoderna bostadshusen finns byggnader som hörde till fattigvårdsinrättningen ”Grubbens” från 1800-
talets andra hälft.

On the site of a former hospital and poorhouse, city planner Aleksander Wolodarski, in collaboration with a number of private architects, has created a housing complex in a unified, postmodern idiom. This has resulted in a mix of new-built and refurbished buildings with the former hospital chapel from 1913 now moved to a central position within the area. (2022)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad