Handskriven ansökan till Stockholms hemsysterskola
Text
Författare: Astrid Bäcke. Stockholms stadsarkiv

Astrid Bäcke söker till Stockholms hemsysterskola

Astrid Bäcke var 29 år när hon skickade in en ansökan om plats på Stockholms hemsysterskola. I ansökan berättar hon att hon vuxit upp i ett gott kristet hem med 8 syskon. Hon skriver också att hon bland annat gått en sömnadskurs och skött ett skolhushåll. 

"Kurs 1 antagen 

Till Föreståndarinnan fröken Jenny Walldén, Lidingö
Med stöd av bifogade betyg anmäler sig vördsamt undertecknad som sökande till elev vid Stockholms Hemsysterskola.

Vördsamt 
Astrid Bäcke 
Box 30 Dala-Fäggeby

Jag har haft den stora förmånen att tillsammans med mina 8 syskon (varav jag är näst äldst) få växa upp och fostras i den miljö som goda troende föräldrar kan skapa. Själv har jag tillhört missionsförsamlingen sedan 1931. Eftersom vi har ganska stort lantbruk och därtill stort hushåll, är det naturligt att jag mestadels haft mitt arbete hemma. Där har jag deltagit i alla förekommande göromål både inom- och utomhus. 

Har gått en sömnadskurs samt Husmodersskolan vid J.K.F.. Under två terminer skött ett skolhushåll i Falun och nu sista året innehaft platsen som kokerska eller ensambiträde vid Torsåkers barnhem. Under de tider jag varit hemma har jag rätt ofta gått som extrahjälp i hem som varit i behov därav.

Astrid Bäcke"

På Astrids ansökan finns en notering om att hon blivit antagen till skolan. 

Stockholms hemsysterskola startade 1945. Utbildningen var från början 18 veckor, men blev så småningom 15 veckor, och innehöll både teori och praktik. 

De färdigutbildade hemsystrarna skulle ge hjälp i hemmen om mödrarna till exempel blev sjuka. Verksamheten var till för fattiga familjer eftersom rikare familjer oftast redan hade hemhjälp. Skolan var en internatskola där eleverna bodde. De ämnen eleverna läste var bland annat kostlära, barnavård, kristen etik, matlagning, psykologi och sjukvårdslära.

Stockholms hemsysterskola höll först till i olika lokaler, bland annat i Danderyd och Stockstund. Från 1951 fick man egna lokaler på Lidingö. Skolan fick bidrag både från stat och kommun samt från privata stiftelser. Undervisningen vid skolan upphörde 1968 och verksamheten lades ner helt 1971.  

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad