Tidningsartikel om vräkning från ungdomshotell
Text
Författare: Ulla Bengtsson Expressen. Stockholms stadsarkiv

Hyresgäster vräks från ungdomshotell

De så kallade ungdomshotellen var till för ungdomar mellan 15-25 år. Ordningsreglerna var hårda, och om de inte följdes kunde ungdomarna bli vräkta. 

I  tidningsartikeln från Expressen kan man läsa att den vanligaste orsaken till vräkning var att hyresgästen hade otillåtna nattgäster. Att ha gäster på rummet var bara tillåtet fram till kl. 23 på vardagar och kl. 24 på helgerna.

För att komma tillrätt med problemet startade ungdomarna en intresseförening.

”De som bor kvar känner rädsla och otrygghet. När som helst kan de åka ut. Ungdomarna har nu bildat en intresseförening som ska försöka förhandla med Stiftelsen Hem för Ungdom som driver hotellen.”

Stiftelsen Hem för Ungdom startade 1945 och drev de så kallade ungdomshotellen. Verksamheten kan liknas vid kollektivhus, med vissa gemensamma ytor och aktiviteter. 
De ungdomar som kunde få plats skulle vara skötsamma och kunna visa det genom betyg och intyg från skola och arbetsgivare. 

Stiftelsen Hem för Ungdom var verksam mellan åren 1945-1980. Under den tidsperioden fanns det ungdomshotell i band annat Björkhagen, Gubbängen, Hägersten, Hässelby, Tumba och Enskede.

Den övre åldersgränsen på 25 år luckrades succesivt upp och försvann helt 1972. Då ändrades namnet från ungdomshotell till bostadshotell.

Läs mer om ungdomshotellen under ”Mer i Stockholmskällan”.
 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad