Skrivbok från Brummerska skolan
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skrivbok från Brummerska skolan

I skrivboken för 7 åringar på Brummerska skolan fanns en bild ritad till varje skrivövning. Barnen fick sedan skriva på rim till bilden.

Brummerska skolan grundades 1882 av Eugeine Brummer. Skolan hade små klasser där varje elevs utveckling var viktig. Målet var att det skulle finnas möjlighet att uppmärksamma alla barn i klassen. I skolans lägre klasser gick både pojkar och flickor, men i separata klasser. I de högre klasserna gick bara flickor. 

Skolan var populär och växte snabbt. Vid starten, på Kammargatan 8, hade man 33 elever och när skolan 1897 flyttade in i ett nytt hus på Johannesgatan18 hade man över 500 elever.

Så småningom togs ansvaret för skolan över av lärarinnorna och reformpedagogerna Ellen och Anna Kruse som fortsatte att utveckla skolan. 1939 kommunaliserades skolan och tillsammans med Annaskolan-Detthowska skolan och Ateneum för flickor bildades Norrmalms kommunala flickskola.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad