Ljud
Upphov: Per Ludvig Lindgren. Kungliga biblioteket

Radiointervju: Minnen från gamla Hammarby / Per Ludvig Lindgren

Per Ludvig Lindgren, ibland kallad ”urstockholmare”, föddes 1863 och växte upp på Södermalm i Stockholm. Han var son till en hattmakare och avbröt tidigt sin skolgång för att bland annat försörja sig som diversearbetare och sjöman samt slutligen som stuveriarbetare vid Stockholms hamn där han stannade under större delen av sitt fortsatta arbetsliv. Lindgren var bland annat med om att organisera den första fackföreningen för Stockholms hamnarbetare.

På äldre dagar började Lindgren nedteckna sina minnen från gamla Stockholm. Han hade ett väldigt gott minne och en god iakttagelseförmåga som gjorde att han kunde återge detaljerade skildringar av sin uppväxt och sitt arbetsliv på Söder under 1860-, 70- och 80-talen. Lindgren hade därtill en naturlig berättartalang och började under 1940-talet när han var i 80 års ålder berätta om sina minnen i en programserie för Sveriges Radio.

I radioprogrammen berättar Lindgren om sin uppväxt bland gesäller och hantverkare på Söder och om sitt arbete i Stockholms hamnar. Han återkommer ofta i sina skildringar till människor, arbetsliv och miljöer som han hade ingående erfarenheter av, men framförallt berättar han livligt om alla de original han mött, så som Lediga Ludde, Skinnarviks-Pelle, Stora och Lilla Elefanten med flera. Inspelningarna utgör också en värdefull källa för kunskapen om hur Stockholmsdialekten talades under senare halvan av 1800-talet.

I det här avsnittet tar Lindgren med oss på en resa genom det gamla Hammarby så som det såg ut under slutet på 1860-talet och början på 1870-talet då miljöerna kring Hammarby sjö och Hammarby gård till stora delar bestod av ett rikt djurliv och orörd natur.

Fotografiet ovan föreställer Hammarby sjö 1864. Fotografiet är publicerat på Stockholmskällan av Stadsmuseet. Fotograf: Okänd.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad