Tidningsartikel om kritik av ungdomshotell
Text
Författare: Södernyheterna. Stockholms stadsarkiv

Regler på ungdomshotell kritiseras av boende

Stiftelsen Hem för Ungdom hyrde ut möblerade rum, i så kallade ungdomshotell, till ungdomar mellan 15-25 år. Men ordningsreglerna på ungdomshotellen var för gammaldags och för strikta ansåg ungdomarna, som sökte kontakt med hyresvärden. 

”Hyresgästerna på ungdomshotellet i Gubbängen är missnöjda! De vill ha kontakt med värden, Stiftelsen Hem för Ungdom, men det har visat sig ytterst svårt att få sådan. Den enda de kan vända sig till med klagomål är husmor och det är otillräckligt, anser ungdomarna. –Attityden hos stiftelsens styrelse och även hos husmor är felaktig, säger Anna-Lena Lindqvist, hyresgäst sedan två år. Ibland får man intryck av att man bor på ett ”hem” av något slag, inte på ett hotell som skall fungera som ett vanligt hyreshus.”

Vidare kan man läsa i tidningsartikeln att det största problemet var tvånget att köpa matkuponger till de restauranger som fanns på ungdomshotellen. Andra regler som ungdomarna var missnöjda med var till exempel besökstider och förbud mot övernattningar.  

Stiftelsen Hem för Ungdom var verksam mellan åren 1945-1980. Under den tidsperioden fanns det ungdomshotell i band annat Björkhagen, Gubbängen, Hägersten, Hässelby, Tumba och  Enskede.

Den övre åldersgränsen på 25 år luckrades succesivt upp och försvann helt 1972. Då ändrades namnet från ungdomshotell till bostadshotell.

Läs mer om ungdomshotellen under ”Mer i Stockholmskällan”.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad