Film & rörlig bild
Upphov: Stockholms stadsmuseum. Kungliga biblioteket

Bland hantverkare i Stockholm: Tunnbinderi (1932)

Under 1930-talet gjorde Stockholms stadsmuseum en serie filmer med titeln Bland hantverkare i Stockholm. Syftet med filmerna var att skildra traditionella hantverk och dokumentera dem för eftervärlden.

Den här filmen från våren 1932 är inspelad i Anders Olofsson Borgs tunnbinderi som låg på S:t Paulsgatan 26 på Södermalm. Filmen visar hur ett 25-liters ankare tillverkas. Nedan följer en detaljerad beskrivning av de olika arbetsmomenten:

"A O Borg sågar till stavar. Han hyvlar dem och ställer dem upprätt på golvet inom ett band. Han fäster bandet upptill. Han träder på ytterligare ett band. A O Borg slår med hammare ner stavarna. Kärlet fyras (värmes) därefter, för att träet skall bli mjukt, så att det kan dragas samman med surren. Randen för bottnarna göres med krös. Ankaret placeras över en metallflaskliknande värmeapparat. Lågor eller rök slår ut ur dennas hals. Banden slås på. Överkanten, randen slipas och hyvlas. Bottnarna tillverkas av ekträ liksom stavarna. Sticket (bottnens radie) får man genom att dela kärlets rand i 6 lika delar. Sedan fogarna stiftats och tätats med säv, kan bottnen cirklas, sågas, skäras och skärpas. Därefter är den färdig att sättas i. I samband härmed tagas beslagsbanden bort och ersättas med de för ankaret tillverkade banden. A O Borg mäter med en passare. Bottnen cirklas och sågas etc. Banden tas bort, bottnen slås i. Nya band sätts på. "Sedan kärlet putsats, bonas sprundet upp. Ankaret är färdigt. A O Borg står på knä och bonar. A O Borg visar med berättigad yrkesstolthet upp sitt verk." (Texten är hämtad från Svensk mediedatabas (SMDB)).

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad