Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

KVARTERET OXKÄRRAN, OXTORGSGATAN 8-10 m fl (OXKÄRRAN 1)

Med de två bostadshusen i starkt grön och röd puts på ömse sidor om Malmskillnadsgatan fylldes ett hål igen i stadsbilden efter Cityomvandlingens rivningar. Arkitekten Sune Malmquist (Arndt & Malmquist Arkitekter AB) har här skapat ett formspråk, tydligt inspirerat av de närbelägna Kungstornens och Konserthusets 20-talsklassicism. Byggnaderna, uppförda 1992–1996, har kritiserats som stilimiterande pastischarkitektur men också prisats som ett intressant postmodernistiskt infill-projekt.

The two residential buildings completed in 1996 were designed by Sune Malmquist as infill for this challenging site. They show evident allusions to the neighbouring tower blocks and the concert hall in a neo-classical vein. The postmodernist design has been both prized and criticized. (2021)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad