Alla tema-artiklar

Läs om Stockholms historia

Historia är vår tids berättelse om dåtiden. Artiklarna i Stockholmskällans teman berättar stadens historia. Många små händelser som tillsammans ingår i en större berättelse.

Fördjupa dig i Stockholms historia

Här hittar du artiklar som vi har satt ihop i olika teman. I varje tema hittar du ett urval bilder, dokument, filmer och andra källor från arkiv, museer och bibliotek som på olika sätt hör ihop med varandra. Artiklarna breddar eller fördjupar sammanhanget som källmaterialet ingår i.