I första bilden syns översikten över det norra området, tecknat i svart på gulnat papper
Karta
Upphov: Påhlman, August Emanuel (1880-1947). Stockholms stadsarkiv

Registerkartan 1918-1921, bladindelning och förklaring

Stockholms stads första registerkarta är från 1918-1921 och består av 122 kartblad. Här finns två översiktsblad som visar bladindelning och förklaringar till kartan. 

Varje kartblad i registerkartan har ett eget nummer. Bladindelningen visar alla bladnummer och vilket område som finns på respektive blad. Det ena översiktsbladet innehåller den norra delen och det andra bladet den södra. Förklaring finns på båda bladen.

Kartan innehåller sammanlagt blad: 1, 5-7, 10-12, 15-17, 20-22, 25-28, 30-33, 35-38, 40-59, 61-69, 72-77, 80-87, 90-97, 100-108, 112-118, 120, 122-128, 134-137, 140, 145-148, 152-157, 6545 och 6546. De flesta bladen är i skala 1:2000. Det finns även fem specialblad som inte ingår i bladöversikten. 

Registerkartan från 1918-1921 upprättades av August Emanuel Påhlman, som också var stadsingenjör i Stockholm. Kartan omfattar även Bromma och Brännkyrka, som nyligen hade blivit del av Stockholms kommun. Registerkartan hörde ihop med Fastighetsregistret i Stockholm som började skapas år 1918.

Originalkartorna uppdaterades

Originalbladen i upplagan från 1918-1921 uppdaterades efterhand, så kartbladen kan innehålla tillägg som ritats in efter 1921 och fram till början av 1930-talet. Vissa blad innehåller större förändringar, se till exempel blad 30 över Norra Ängby. Bladen i registerkartan finns länkade under "Mer i Stockholmskällan" (arbete med att lägga ut de 122 bladen pågår år 2024).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad