Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

RADIOHUSET, OXENSTIERNSGATAN 20 (FÖRRÅDSBACKEN 1)

Uppdraget att rita ett nytt hus åt Radiotjänst, numera Sveriges Radio, gick till Erik Ahnborg, Sune Lindström och Poul Kyhl på VBB. Det uppfördes 1958–62 med T-formad plan och stora glasade ytor i ett modernistiskt formspråk. Marken hade tidigare använts av Svea och Göta livgarde. I trädgården som ritades av Walter Bauer bevarades delar av områdets äldre militära byggnader. Hit hör bland andra Stenskjulet som byggdes om till personalmatsal. Åt söder bakom Radiohuset ligger Artillerikyrkogården.

Architects Erik Ahnborg, Sune Lindström and Poul Kyhl at VBB were commissioned to design a substantial new building to house the many activities of the Swedish Broadcasting Corporation.
The resulting structure occupies a former military site, parts of which have been preserved. The surrounding park was landscaped by Walter Bauer. (2023)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad