Omslagsbild Masreliezrummen
Litteraturtips
Författare: Sjöberg, Ursula (f. 1941, Sjöström, Ingrid (f. 1938). Stockholms stadsbibliotek

Masreliezrummen : en köpmans våning i Gamla stan / Ursula Sjöberg, Ingrid Sjöström

På Salviigränd i Gamla stan finns en välbevarad våning från 1790-talet. I den här boken får vi veta allt om husets historia och våningens inredning samt den som skapade den: inredningsarkitekten Louis Masreliez. Han arbetade bland annat för hovet och inredde till exempel Gustav III:s paviljong i Hagaparken. Även husets ägare, köpmannen Wilhelm Schvards, porträtteras.

Boken innehåller ett stort bildmaterial med många byggnadsdetaljer. Den avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt ett personregister. 150 sidor.

Innehåll
Förord
Inledning
Louis Masreliez – mannen bakom verket
Wilhelm Schvards – köpman och husets ägare
Borgarhuset i kvarteret Cephalus
Masreliezrummen – gestaltning och dekor
Möbleringen på Wilhelm Schvards tid
Masreliezrummen får nytt liv
Noter
Källor och litteratur
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad