Tidningsartikel i kvinnorörelsens tidning Dagny
Text
Författare: M.Rbg.. Stockholms stadsarkiv

”Lärokurs för fruntimmer” - tidningsartikel i Dagny 1909

I tidningen Dagny, som var den svenska kvinnorörelsens tidning, hyllas en kurs i högre utbildning för kvinnor kallad ”Lärokurs för fruntimmer”. I kursen ingick ämnen som till exempel religion, historia, geografi, räkning, naturvetenskap och litteraturhistoria.

”Lärokurs för fruntimmer” startade 1859 i privat regi och var den första högre utbildningen för kvinnor i Sverige. Till den första kursen hade 131 kvinnor i åldrarna 16-54 år anmält sig.

"Hvad visar väl denna egendomliga sammanslutning mellan åldriga kvinnor och unga flickor, om icke att hos dem alla bodde och hos många hade under långa, dystra år bott en okuflig längtan efter vetande, sanning, ljus."

I artikeln som är från 1909 blickar författaren tillbaks till starten för utbildningen

”Vår tids ungdom, som kanske mången gång till öfvermättnad får sin kunskapstörst tillfredsställd, kan föga fatta den hunger efter verkligt vetande, som den tiden bodde hos så många kvinnor. Och icke blott törst efter vetande, utan hos otaliga hade vaknat en allt starkare längtan efter utvidgad verkningskrets, nya vägar till utkomst och bergning.”

Lärokurs för fruntimmer höll på till 1861 då den efterträddes av Högre lärarinneseminariet. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad