Tidningsartikel i Dagens Nyheter om De gamlas dag
Text
Författare: Dagens Nyheter. Stockholms stadsarkiv

Välgörenhet för äldre på De gamlas dag

I tidningsartikeln från Dagens Nyheter den 6 november 1910 uppmärksammas De gamlas dag och de gamlas situation som ofta var svår.

I artikeln beskrivs några av välgörenhetsorganisationerna för äldre. Bland andra Pauvres honteux som var föregångare till Föreningen De Gamlas Dag, i vars arkiv tidningsartikeln finns. Artikeln avslutas med hela programmet för De gamlas dag. 

Föreningen De Gamlas Dag bildades 1911. Syftet var att ge hjälp till äldre personer ur de övre samhällsklasserna som av olika anledningar hade fått det svårt ekonomiskt.

Förutom att ge ekonomiskt bistånd till behövande organiserade föreningen olika evenemang. Föreningen De Gamlas Dag ordnade också sommarvistelser för de gamla. Sommarvistelserna ägde först rum i hyrda fastigheter på Lidingö och Tyresö. Men från 1917 fick föreningen, genom en donation, en fastighet i Huddinge. 

1986 slogs Föreningen De Gamlas Dag ihop med Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (F.V.O.)

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad