Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik, Lotta von Liewen Wistrand. Samfundet S:t Erik

MARIEBERGS KOLLEKTIVHUS (Signalpatrullen 13), Wennerbergsgatan 6

uppfördes 1944 av byggmästaren Olle Engkvist efter ritningar av arkitekten Sven Ivar Lind. Målgruppen var främst unga familjer där båda föräldrarna yrkesarbetade. Komplexets två huskroppar, sammanbundna av en gång, innehöll ursprungligen nästan enbart lägenheter om ett eller två rum och kokvrå. De gemensamma serviceinrättningarna bestod av restaurang, daghem, fritidsrum för skolbarn och bemannad tvättstuga. På varje plan bodde en städerska som de boende kunde anlita mot extra ersättning.

The former block of service apartments was built by Olle Engkvist in 1944 to a design by Sven Ivar Lind. The apartments consisted mainly of one or two rooms with a kitchenette and were intended for young families with both adults working. Shared facilities included a restaurant, nursery school, staffed laundry and a resident cleaner on each floor. (2023)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad