Omslag Stockholms första baptistförsamling
Litteraturtips
Författare: Danielson, Hjalmar (1881-1955). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms första baptistförsamling 1854-1929 : minnesskrift med anledning av dess 75-åriga tillvaro / Hjalmar Danielson

En skildring av en frikyrka som stod upp för sina övertygelser och bidrog till religionsfrihet i Sverige.

”Dopstället var utom Danviks tull vid bortre stranden av Ryssviken. Det lilla sällskapet begav sig iväg, åtföljt av en stor skara andra kristna vänner, så stor att de alla fyllde tre då brukliga ’vevbåtar’, framdrivna av dalkullor […].”

Vid det här tillfället, under försommaren 1854, döptes fyra kvinnor och tre män. Deras övertygelse var att en troende kristen bör döpas vid en ålder då det kan göras frivilligt, trots att barndopet då ansågs så viktigt i Sverige att den som inte lät döpa sina barn kunde hamna i fängelse. Söndagen efter dopet i Ryssviken samlades de sju döpta och några andra ”i skräddaremästaren Carl Lunds hem vid Västerlånggatan för att fira Herrens heliga nattvard”. Därmed var Stockholms första baptistförsamling grundad.

Baptistförsamlingen kom att flytta mellan några adresser i Gamla stan och på Södermalm, men lokalerna var för små och vid större möten ”blev både trängseln och luften nästan outhärdliga”. 1865 stod Betelkapellet på Malmskillnadsgatan klart och där fanns församlingen kvar i nästan 100 år (till 1962, långt efter att den här skriften gavs ut).

Avsnittet ”Församlingen och religionsfrihetssträvandena” handlar om hur baptisterna kämpade för samvetsfrihet i olika frågor, inte bara kring dopet. Gudstjänster utanför statskyrkan var fortfarande olagliga under baptistförsamlingens första år och även senare var det inte möjligt att gifta sig och begravas utan statskyrkans inblandning. Baptisterna trotsade reglerna på grund av sina övertygelser och bidrog till att de ändrades.

138 sidor. En del illustrationer, framför allt porträtt av ledare och medlemmar i församlingen.

Innehåll
Förord
I Baptisterna
II Andliga brytningstider
III Bildandet av Stockholms första baptistförsamling
IV De första åren
V Betelkapellet bygges 
VI Första verksamhetstiden i Betelkapellet
VII Ett betydelsefullt äldsteskifte
VIII Segertider
IX Dotterförsamlingar
X Genom tvenne decennier
XI Halvsekelsfesten
XII Wilhelm Lindbloms död och församlingens andra äldsteskifte
XIII Trägen verksamhet
XIV Under världskrigets år
XV John Johanssons död. Församlingens tredje äldsteskifte
XVI Några år på 1920-talet
XVII De senaste åren
XVIII Församlingsvård och församlingstukt
XIX Församlingen och religionsfrihetssträvandena
XX Församlingen i förhållande till samfundet och andra troende
XXI Församlingens tjänstemän under de gångna 75 åren
XXII Föreningar och verksamhetsorgan inom församlingen eller församlingen närstående
XXIII Slutord
Statistik åren 1854-1928

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad