Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Interiörer från De blindas förening i Stockholm (1914)

De blindas förening (DBF) startades 1889 för att bland annat göra det möjligt för blinda att byta erfarenheter och stödja blinda i behov av hjälp samt öka rätten till arbete och självförsörjning. Föreningen anordnade även kurser och uppförde verkstäder för att få fler blinda i arbete. År 1976 ändrade föreningen namn till Synskadades Riksförbund (SRF). 

I det här filminslaget får vi en inblick i föreningens lokaler på Majorsgatan där det fanns klubbrum, tryckeri för blindskrift, korgmakeri- och borstbinderiverkstäder och en hantversskola för kvinnor. I inslaget får vi även se operasångaren John Forsell sjunga för förenings medlemmar.

Föreningen firade sin 25-årsfest 1914-06-06 på KFUM. Detta filminslag har förmodligen tagits med anledning av det stundande jubileet.

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad